Hasła rzeczowe

Ruch Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej

Ruch Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej, kilkunastoosobowa organizacja założona przez Roberta Nowickiego i Wiesława Gęsickiego w II 1987. Pocz. funkcjonowała w Warszawie, nast. w Piasecznie, Radomiu i Szczecinie. Składała się gł. z redakcji dwóch pism podziemnych: „Nie chcemy komuny” (m.in. Małgorzata Laskus, Leszek Zygmunt, W. Gęsicki, Jarosława Maćkowiak) oraz „Słowa Niepodległego” (m.in. Robert Rogala, Dariusz Figura, Piotr Modelewski, Piotr Sorota, Jolanta Mandes, Małgorzata Olędzka i Wojciech Śmigielski, R. Nowicki). W 1987 dołączyła do nich grupa uczniów warszawskiego Technikum Elektronicznego im. M. Kasprzaka (m.in. Piotr Główka i Grzegorz Dudzik), która wydawała pismo "Tu jest Polska".

Program polityczny Oświadczenie programowe RKMN opublikowano w n-rze 15 „Nie chcemy komuny” oraz n-rze 13 „Słowa Niepodległego”. Członkowie RKMN mogli należeć także do in. organizacji niepodległościowych i opozycyjnych. Gł. celem była „wolna, niepodległa i demokratyczna Polska”, który miał zostać osiągnięty poprzez wpływanie na postawę młodzieży i oparcie jej „na zasadach katolickiej nauki społecznej”. Organizacja wydawała podziemne pisma: „Nie chcemy komuny”, „Kryzys” (ukazały się 2 n-ry w VI 1989, kolportowane w Radomiu), „Tu jest Polska” (ukazało się 5 n-rów X 1988 III 1990) oraz wydawane w Piasecznie „Z podniesioną głową” (ukazały się 3 n-ry I III 1989) i „Słowo” ze Szczecina (ukazały się 2 n-ry X XI 1988). RKMN utworzył także wydawnictwa: Słowo Niepodległe i Niezłomni, wydające pisma o tych samych tytułach. Animatorzy organizacji pod patronatem warszawskich parafii św. Stanisława Kostki i św. Jana Kantego, oraz przy pomocy środowiska KPN organizowali obozy dla młodzieży licealnej, na których byli wychowawcami. W V 1988 RKMN wspomagał strajk studencki na UW. Na pocz. 1989 nastąpił podział środowiska na 2 grupy; osoby zw. z W. Gęsickim od VI 1989, w wyniku ustaleń Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW, utworzyły warszawski oddział FMW. Pozostała grupa zw. z parafią św. Jana Kantego oraz pismem "Tu jest Polska" nie wstąpiły do FMW i stopniowo zaprzestały działalności.

Grzegorz Wołk

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry