Hasła rzeczowe

Ruch Młodzieży Niezależnej Świt

Ruch Młodzieży Niezależnej Świt, powstał w Lublinie X 1983 (organizacja o takiej samej nazwie istniała już w Gorzowie Wielkopolskim od IV 1983). Założycielami byli: Marek Kosmala, Zbigniew Syska i Zbigniew Sznajder, III/IV 1985 dołączyli: Piotr Gawryszczak, Ryszard Boguszewski, Jarosław Wolczyk i Grzegorz Grządziel. Podstawową działalnością było: czytanie i kolportaż wydawnictw niezależnych, organizowanie kół samokształceniowych, malowanie haseł na murach i akcje ulotkowe. Grupa dążyła do stworzenia własnego wydawnictwa, co udało się II 1985 dzięki osobistym kontaktom Z. Syski z gorzowskim Ruchem Młodzieży Niezależnej, który udzielił organizatorom pomocy w zakresie szkolenia i materiałów poligraficznych. Wtedy też zmieniono nazwę na Ruch Młodzieży Niezależnej Świt. X/XI 1985 pierwsza własna publikacja Poznański Czerwiec 1956 r. Macieja Starego. 10 XII 1985 pierwszy nr pisma „Młodzieżowa Bibuła dla Wszystkich” (nr 2 z 28 I 1986, nr 3 z 25 II 1986, nr 4 z 21 III 1986). Piąty numer, z IV 1986, ukazał się już pod nowym tytułem „Czarno na Białym” i był drukowany techniką sitodruku. Do V 1987 wydano 12 nr. „Czarno na Białym”, a lubelski RMN Świt liczył już kilkanaście osób. V/VI 1986 dołączyła grupa ze Świdnika w składzie: Mariusz Węs, Zbigniew Biały, Wojciech Wiśniewski, Robert Kasiura, Marcin Koperwas, Ireneusz Niedziałek, Andrzej Mańka, Dariusz Mańka, w późniejszym czasie również: Romuald Gumieniek, Andrzej Gumieniek, Andrzej Kaciuczyk, Piotr Nawrocki, Włodzimierz Radek, Jacek Wrzos. Od I 1987 RMS Świt zaczął wydawać pismo „Młodzieżowa Agencja Telegraficzna” (MAT); druk na matrycy woskowej, ukazało się 5 nr. (14 I 1987–31 III 1987). 1987 zmiana pokoleniowa w organizacji. Młodzi, którym przewodzili: Tomasz Iżyk, Dariusz Grzegorczyk i Robert Och, kontynuowali niezależną działalność, prowadząc koła samokształceniowe, drukując pismo „To i Owo”, ulotki i plakaty. Starsi działacze RMN z lat 1984–1987 ukończyli już szkoły średnie i zaczęli działalność w organizacjach studenckich.

Zbigniew Syska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry