Hasła rzeczowe

Ruch Porozumienia Polskich Socjalistów

Ruch Porozumienia Polskich Socjalistów, powstał 25 VII 1979 w Krakowie z inicjatywy m.in. Krzysztofa Gąsiorowskiego (od 1960 był tajnym współpracownikiem SB, wówczas o pseudonimie Jerzy Rawicz). W skład Komitetu Założycielskiego poza Gąsiorowskim weszli pozostali czołowi działacze ROPCiO w Krakowie: Krzysztof Bzdyl, Stanisław Tor, Stanisław Palczewski, Romana Kahl-Stachniewicz.

W „Tezach programowych” z 22 VII 1979 r. postulowano przywrócenie PPS do życia politycznego w Polsce. Grupa ta zamierzała ponadto wejść w porozumienie z działającym PPS w Londynie, pozyskać do swej działalności młodzież studencką, a zwłaszcza niektórych działaczy SKSu oraz przedstawicieli niezależnego ruchu chłopskiego.

Po powstaniu 1 IX 1979 KPN Ruch wszedł w skład tej organizacji.

 

Ewa Zając, Grzegorz Waligóra

Opcje strony

do góry