Hasła rzeczowe

Ruch Społeczny „Solidarność”

Ruch Społeczny „Solidarność”, organizacja opozycyjna powstała we Wrocławiu 1982/1983 z inicjatywy Adama Lipińskiego; do jej współzałożycieli należeli Marek Burak, Mirosław Jasiński, Ireneusz Kowalczuk i Mieczysław Piotrowski. Na początku w nazwie używano cudzysłowu w celu podkreślenia solidarnościowego rodowodu organizacji. Zrezygnowano z tego od jesieni 1983, gdy nowe struktury nieco okrzepły.

RSS był próbą budowy społeczeństwa podziemnego, do podstawowych założeń ruchu należało propagowanie idei Sierpnia i państwa demokratycznego. W założeniu działalność RSS miała opierać się na zakładanych przez członków RSS Środowiskowych Grupach Działania, których współdziałanie miało być koordynowane przez Grupę Wspomagającą. Ruch zajmował się przede wszystkim działalnością wydawniczą i kolportażową. W jego skład wchodziły dwa duże wydawnictwa książkowe Profil i Kret, stanowiące bazę poligraficzną ruchu. Drukowano za pomocą offsetu, powielaczy i techniką sitodruku. RSS wydawał kilka wrocławskich pism podziemnych: „Konkret”, „Przegląd Myśli Niezależnej”, „Nową Republikę”, „Wrocławski Serwis Informacyjny”. Działalność finansowano z datków, sprzedaży książek i pism oraz z pomocy płynącej zza granicy.

W 1987 RSS z Niezależnymi Warsztatami Wydawniczymi Ogniwo utworzył Koordynację Wydawniczą Regionalnej Komisji Wykonawczej i uznał RKW „S” Dolny Śląsk za jedyne kierownictwo „S” na Dolnym Śląsku. Jesienią 1989 działacze RSS zalegalizowali działalność polityczną poprzez rejestrację ogólnopolskiego stowarzyszenia Centrum Demokratyczne.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry