Hasła rzeczowe

Ruch Związkowy

"Ruch Związkowy", pismo wydawane 1978-1980 w Łodzi, organ ROPCiO, podtytuł: „Pismo poświęcone odrodzeniu wolnego ruchu zawodowego w Polsce”.

Ukazało się 8 nr. o obj. 8 s., drukowanych na ramce w nakł. do 1 tys. egz. (3 pierwsze nr.) i techniką offsetową w nakł. kilku tys. egz., w Wydawnictwie im. Konstytucji 3 Maja (nr 4).

W składzie redakcji: Andrzej Woźnicki (główny redaktor), Kazimierz Świtoń, Roman Kściuczek i Jan Zapolnik (trzej ostatni reprezentowali środowiska WZZ i dostarczali informacji o swojej działalności); druk w mieszkaniach Wojciecha Szostaka i Henryka Tomczaka.

Publikowano materiały informacyjne i oficjalne oświadczenia WZZ; sporadycznie pojawiały się krótkie teksty historyczne, np. z okazji 11 XI bądź 1 IX.

Grzegorz Waligóra

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry