Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny (Toruń)

"Serwis Informacyjny", następnie „Biuletyn «Solidarności»”, Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych Towimor w Toruniu, podtytuł: „Zakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «S» w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych Towimor”.

Nr. w formacie A5 o obj. 5-10 s. (jednostronnie), nakład 99 egz., kserowane. Na każdej stronie adnotacja: „tylko do użytku wewnętrznego”. Od nr. 12 z 6 II 1981 zmiana nazwy na „Biuletyn «Solidarności»” (co redakcja wyjaśniała faktem, iż serwisy informacyjne podlegają w nowym projekcie ustawy cenzurze, a biuletyny zakładowe nie), podtytuł: „Komisja Zakładowa Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «S» w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych Towimor”.

Do nr. 12 gazetkę redagowała zespołowo komisja informacji ZKZ w składzie: Stanisław Dynus, Marek Leśniak, Krzysztof Rzaniak, Marek Ojczyk, następnie adnotacja: „redaguje zespół”. W nr. 25 podano skład redakcji: Wiesław Matusiak (redaktor naczelny), S. Dynus, Jan Przybyłowski, K. Rzaniak, M. Ojczyk.

Oprócz artykułów na tematy związkowe i zakładowe, których autorem był najczęściej Roman Sochowski, zamieszczano fragmenty Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, sylwetki zasłużonych pracowników zakładu, przedruki z prasy krajowej i zagranicznej dotyczące Torunia, fraszki i rysunki satyryczne (Mirosław Kubacki) oraz sentencje. W każdym numerze znajdował się kącik poetycki z wierszami, m.in. Tadeusza Grabowskiego, Jana Kaczmarka, Ludwika Jerzego Kerna, Marii Konopnickiej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, wydrukowano też ''Warszawiankę''.

 

Krzysztof Biernacki

Region Toruń, Toruń

Opcje strony

do góry