Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny

"Serwis Informacyjny", pismo wydawane 18 II 1981 – 12 XII 1981 w Krakowie przez Sekcję Informacji Komisji Robotniczej Hutników Kombinatu Huta im Lenina. Od nr. z 28 III 1981 tytuł: „Serwis Informacyjny NSZZ «Solidarność» Huta im. Lenina”, od nr. z 1 X 1981: „Serwis Informacyjny Sekcji Informacji Komisji Robotniczej Hutników NSZZ «Solidarność» Kombinatu Huta im. Lenina w Krakowie”, od nr. z 5 XI 1981: „Serwis Informacyjny KRH”.

Ukazało się 66 nr. o obj. 1-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzei od 2 tys. egz. (nienumerowanych).

Publikowano oświadczenia KRH, informacje z kraju. W czasie I KZD zamieszczano wypowiedzi uczestników i uchwały Zjazdu.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry