Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny (Zielona Góra)

"Serwis Informacyjny", pismo wydawane 3-25 IX 1981 przez ZR „S” w Zielonej Górze (ostatni znany nr 26., faktycznie 16.). Ukazało się prawdopodobnie 16 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A5, drukowanych przez poligrafię ZR; wychodziło nieregularnie. W składzie redakcji: Alicja Jeśman.

Zamieszczano informacje o wydarzeniach w kraju, działalności „S” w innych Regionach, materiały z I KZD, oświadczenia różnych struktur „S”, relacje z protestów w woj. zielonogórskim, wiadomości o wydarzeniach w Glińsku, gdzie rolnicy zajęli ziemię należącą do Kombinatu PGR w Świebodzinie; polemizowano z niektórymi publikacjami „Gazety Lubuskiej” (organu PZPR w Zielonej Górze). W nr. 14 i 15 opublikowano m.in. materiały odrzucone przez cenzurę w nr. 25 „Tygodnika Solidarność” (Oświadczenie KW PZPR w Warszawie, List do robotników Zakładów Samochodowych im. Lichaczowa w Moskwie, artykuł ''Konflikt różnych racji''); w nr. 26 (właśc. 16) ukazało się oświadczenie Prezydium ZR „S” w Zielonej Górze, z którego wynikało, że „Serwis Informacyjny” miał zastąpić wydawane wcześniej pismo „Start”; krytycznie oceniono redaktora „Startu” Zbigniewa Jelinka.

 

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry