Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny «Solidarności»

„Serwis Informacyjny «Solidarności»”, pismo sygnowane przez Konspiracyjny Zespół Informacyjny „S”, wydawane w Łodzi I – III 1982. Ukazało się 21 n-rów, obj. 2–4 s., format A4, gł. maszynopis, nakł. ok. 50–60 egz.; ostatnie 2–3 n-ry druk na powielaczu z matrycy białkowej, nakł. ok. 200–300 egz. Redagowane i kolportowane przez Mirosława Cieślakowskiego (z Rajmundem Bieleckim). Publikowano informacje bieżące dot. m.in. demonstracji, strajków i aresztowań działaczy opozycji w całym kraju, listy otwarte i petycje różnych środowisk do władz PRL w obronie osób represjonowanych, pozyskiwane z audycji RWE. Kolportowane wśród pracowników łódzkich zakładów włókienniczych.

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry