Hasła rzeczowe

Serwis Informacyjny «Solidarność» PG

"Serwis Informacyjny «Solidarność» PG", pismo członków i sympatyków „S”, wydawane przez pracowników Politechniki Gdańskiej w 1981.

Nienumerowane, jedynie datowane, o obj. 1 s. w formacie A4, powielane na kserokopiarce w nakładzie 100-150 egz. na terenie PG; wychodziło nieregularnie, zazwyczaj w parzyste dni robocze, 2, 3 razy w tyg.; w wyjątkowych sytuacjach codziennie lub 2 razy dziennie jako gazeta poranna i wieczorna. Raz w tygodniu ukazywał się również dodatek „Magazyn Informacyjny «Solidarność» PG” o obj. 4 s. Ukazały się także okolicznościowe nr. specjalne, np. nr z datą 11 XI 1918, stylizowany na gazetę wydaną w dniu odzyskania przez Polskę niepodległości.

W składzie redakcji: Stanisław Kowalski (założyciel i redaktor naczelny), Michał Wilczopolski, Maria Piskorska i Andrzej Szczepański.

Zamieszczano bieżące informacje, oświadczenia, komunikaty, publicystykę, opracowania historyczne, wywiady, satyrę, przedruki z innych tytułów, poezję.

Kolportowano na terenie PG oraz innych wyższych uczelni (Wyższa Szkoła Morska w Gdyni) i zakładów pracy (porty). Część egz. wysyłano do innych miast (Lublin, Płock).

Po 13 XII 1981 ukazało się jedynie kilka nr. pisma, ostatni (z 21 XII 1981), jeszcze w postaci rękopisu, skonfiskowany przez SB (znajduje się w archiwum gdańskiego oddziału IPN). Wydawanie pisma po 13 XII 1981 stało się bezpośrednim powodem aresztowania i skazania obu redaktorów (S. Kowalski skazany na 1,5 roku więzienia, A. Szczepański na 1 rok więzienia).

Piotr Brzeziński

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry