Hasła rzeczowe

Serwis Ochrony Środowiska SOS

"Serwis Ochrony Środowiska SOS", pismo Agencji Informacji o Dewastacji Środowiska, wydawane w Warszawie przez Oficynę Wydawniczą Rytm VI 1988 – X/XI 1989.

Ukazało się 10 nr. o obj. 16-24 s. w formacie A5, drukowanych początkowo na sicie, następnie techniką offsetową w nakładzie 800-1 tys. egz.; miesięcznik.

Skład redakcji: Izabella Brodacka, Bolesław Andrzej Jabłoński, Anna Kalinowska, Alina Segit.

Publikowano informacje o stanie środowiska naturalnego w Polsce oraz propagowano metody ochrony przyrody w warunkach lokalnych. Redakcja chciała skupić wokół „Serwisu” kadrę niezależnych od władz specjalistów ekologów.

Kolportowano w całym kraju, głównie w środowiskach przyrodników, na uniwersytetach oraz w parkach narodowych.

Wydawanie pisma kontynuowano w l. 1990-1994.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry