Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14381,Serwis-Regionalnej-Agencji-Informacyjnej-Niezaleznej-Unii-Mlodziezy-Szkolnej.html
2023-09-27, 06:53

Serwis Regionalnej Agencji Informacyjnej Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej

"Serwis Regionalnej Agencji Informacyjnej Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej", pismo wydawane w Gdańsku przez ZR Gdańskiego NUMS 1989/1990.

Ukazało się kilka nr. drukowanych na powielaczu ZRG „S” w nakładzie ok. 500 egz.; nienumerowane (stąd trudno jest określić, ile nr. się ukazało), tylko datowane.

W składzie redakcji m.in.: Jarosław Ćwikałowski, Jacek Matusiak, Jarosław Wąsowicz, Marcin Najmowski, Anna Wojciechowska.

Zamieszczano informacje o działalności szkolnych komórek NUMS oraz in. niezależnych organizacji młodzieżowych w regionie.

Kolportowano w szkołach średnich Trójmiasta i okolic.

 

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony