Hasła rzeczowe

Serwis Włókniarzy

"Serwis Włókniarzy", pismo informacyjne Krajowej Sekcji Włókna i Skóry „S”, wydawane w Łodzi III 1981 – 13 XII 1981.

Ukazało się 17 nr. o obj. 4-6 s. w

formacie A4, drukowanych na powielaczu w Zakładzie Małej Poligrafii przy ZR „S” Ziemi Łódzkiej w nakładzie 4-6 tys. egz.

W składzie redakcji: Iwona Banach, Agnieszka Jagura, Andrzej Niedbała we współpracy z Wiesławem Mackiewiczem, Anną Bazel, Jolantą Wyganowską.

Publikowano głównie informacje bieżące o działalności ogniw związkowych „S” w zakładach przemysłu włókienniczego, działalności Krajowej Sekcji Włókna i Skóry „S” i jej relacjach z oficjalnymi władzami PRL, protestach działaczy związkowych przeciwko złemu zaopatrzeniu kraju w żywność i zaniżaniu racji mięsnych na kartki; wywiady ze znanymi działaczami „S” nt. sytuacji w kraju, m.in. z Andrzejem Gwiazdą.

Pismo kolportowano wśród członków „S” w zakładach przemysłu włókienniczego w Łodzi i innych regionach kraju.

 

Tomasz Czarnecki

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry