Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14386,Sierpien-1988-na-Slasku.html
2023-09-22, 06:08

Sierpień 1988 na Śląsku

"Sierpień 1988 na Śląsku". Dnia 15 VIII 1988 o godzinie 22:30 rozpoczyna się strajk w KWK Manifest Lipcowy (obecnie Zofiówka) w Jastrzębiu. W następnych dniach obejmuje kolejne śląskie kopalnie: KWK Jastrzębie, KWK Borynia, KWK Moszczenica (wszystkie na terenie Jastrzębia), KWK XXX-lecie w Pawłowicach, KWK Morcinek w Kaczycach, KWK ZMP oraz KWK Krupiński w Żorach, KWK 1 Maja i KWK Marcel w Wodzisławiu Śląskim. Do strajku przyłączyły się również dwie kopalnie spoza ROW: KWK Andaluzja w Piekarach Śląskich i KWK Lenin w Mysłowicach. Dn. 17 VIII na terenie KWK Manifest Lipcowy powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który ostatecznie po zmianach konstytuuje się w składzie: Krzysztof Zakrzewski – przewodniczący, Alojzy Pietrzyk – wiceprzewodniczący, Grzegorz Stawski –rzecznik prasowy oraz członkowie: Zbigniew Gnaś, Franciszek Greń, Sławomir Jędrzejkiewicz, Zdzisław Czerwiec, Marek Szczygieł, Stanisław Trzeciak, Józef Pleszak, Leszek Zubik, Bolesław Nowak, Henryk Kryza, Andrzej Sokołowski, Wiktor Krywulko, Waldemar Ptak, Tadeusz Rzepa, Leszek Wdowiak. Utworzona zostaje lista 22 postulatów, w większości o charakterze socjalnym. Na pierwszym Wśród strajkujących w charakterze doradców przebywają: Bogdan Lis – wysłannik Lecha Wałęsy, Jan Lityński, Marek A. Nowicki, Danuta Skorenko, Jan Górny, Ryszard Bocian oraz dziennikarze Elżbieta Misiak i Jarosław Szczepański.

Strajk wspomagany jest przez parafię NMP MK, gdzie mieści się nieformalny sztab strajkowy, w którym przebywają m.in.: Henryk Sienkiewicz, Michał Luty, Adam Giera, Tomasz Stankiewicz, Andrzej Wielowiejski, Leszek Piotrowski oraz wspomagający strajk studenci.

Między 24 a 28 VIII fala strajkowa wygasa. W kopalniach Morcinek, Borynia, ZMP, Marcel, 1 Maja strajki kończą się na skutek interwencji aktywu partyjnego i sił porządkowych. Od 28 VIII samotnie strajkuje KWK Manifest Lipcowy.

2 IX do strajkujących przyjeżdża Lech Wałęsa, po którego interwencji 3 IX o godzinie 1:25 dochodzi do podpisania dokumentów między MKS a dyr. Janem Jadczykiem z Gwarectwa Jastrzębsko-Rybnickiego oraz dyr. kopalni Karolem Grzywą. Górnicy otrzymują gwarancje bezpieczeństwa osobistego oraz gwarancje pracownicze. 3 IX o godzinie 6:00 rano 167 górników z Manifestu Lipcowego i 18 z innych zakładów pracy opuszcza kopalnię. W efekcie strajków zostaje zwolnionych z pracy 151 osób, 60 zostaje powołanych karnie do wojska.

 

Przemysław Miśkiewicz

Region Śląsko-Dąbrowski, Jastrzębie-Zdrój

Opcje strony