Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14397,Slowo-Wolne.html
2023-06-02, 17:36

Słowo Wolne

"Słowo Wolne", podtytuł: „Miesięcznik publicystyczny NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane w Kaliszu.

Ukazał się 1 nr w VIII 1989 w formacie A4.

W zespole redakcyjnym: Krzysztof Brzechczyn.

W nr. m.in. wywiad z prof. Leszkiem Nowakiem, który zaprezentował swój (odmienny od oficjalnej linii „S”) punkt widzenia na Okrągły Stół, felieton K. Brzechczyna polemiczny wobec stanowiska Lecha Wałęsy i Krajowej Komisji Wykonawczej, materiały poświęcone Powstaniu Warszawskiemu.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony