Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14401,Solidarni-Biuletyn-informacyjny-NSZZ-Solidarnosc-Zakladow-Metalowych-w-Radomiu.html
28.05.2024, 13:40

Solidarni. Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Zakładów Metalowych w Radomiu

„Solidarni. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. NSZZ »Solidarność« Zakładów Metalowych w Radomiu”, pismo TKZ ZM im. gen. Waltera w Radomiu, wydawane IX 1982–XI 1983. Ukazało się 11 nr.: nr. 1–4 obj. 2 s., format A4, przepisywane na maszynie (Elżbieta Czarnecka w lokalu przy ul. Dowkontta 4 w Radomiu), w nakł. 50–60 egz., od nr. 5 druk techniką sitodruku (w domu rodziny Tadeusza Woźniaka przy ul. Wiejskiej w Radomiu oraz w Wierzbicy i w Wincentowie na posesji Bolesława Szymańskiego), w nakł. 300–500 egz. Założyciele i pierwsi wydawcy: Witold Król, Ireneusz Czarnecki, T. Woźniak i Zbigniew Białek – pracownicy ZM, oraz Jerzy Kępa, sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu, późn. Andrzej Grzeszczyk; w zbieraniu informacji i kolportażu pomagali m.in.: Waldemar Baranowski i Franciszek Kramek. Redaktorzy: I. Czarnecki i J. Kępa. Publikowano gł. informacje o wydarzeniach w ZM. 23 IX 1983 w czasie druku „Solidarnych” w Wincentowie zatrzymani zostali J. Kępa, T. Woźniak, nast. B. Szymański, Eugeniusz Natora, A. Grzeszczyk i W. Król. Aresztowania przerwały wydawanie pisma.

Arkadiusz Kutkowski

Opcje strony