Hasła rzeczowe

Solidarni

"Solidarni" (od 1986 „Solidarni Konin”), pismo wydawane w Koninie VIII 1984 – 1989 w ramach Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży z Nowej Huty, od nr. 5/6 sygnowane przez KZ konińskich zakładów pracy (Elektrownię Pątnów, Elektrownię Konin, Fabrykę Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego, Hutę Aluminium Konin, Kopalnię Węgla Brunatnego Konin i ZPO Polanex), w 1989 oficjalne pismo TZR „S” w Koninie; założone w 1984 przez Pawła Kotlarskiego (wówczas studenta Akademii Medycznej w Poznaniu).

Pismo o obj. 8–12 s., pierwsze 4 nr. w formacie A4, wydrukowane w Poznaniu w nakładzie 150–200 egz., później drukowane na powielaczu w Koninie, następnie techniką sitodruku, od VI 1988 druk na offsecie (dzięki pomocy Adama Borowskiego z Warszawy) w nakładzie 1,5 tys. egz. (nakład niektórych nr. wynosił 3,2 tys. egz.).

W składzie redakcji: P. Kotlarski (ps. Krzysztof Koniński, Hipolit, do nr. 23), Wojciech Zaleski (do nr. 40 z IX/X 1989). Autorzy tekstów (poza wymienionymi): Ewa Zaleska i Ryszard Stachowiak. Od VI 1988 publikowano adres R. Stachowiaka do korespondencji.

Zamieszczano informacje o wydarzeniach w regionie konińskim, publikowano apele i oświadczenia regionalnych struktur „S”. Zamiarem redakcji pisma było integrowanie środowisk wywodzących się z „S”, które w Koninie skupiły się w kościołach: św. Maksymiliana Kolbe oraz św. Wojciecha. W X 1985 redakcja wystąpiła z inicjatywą zorganizowania w dniu wyborów do Sejmu PRL przemarszu od kościoła św. Maksymiliana do Urzędu Wojewódzkiego, jednak wydrukowanie ulotek sygnowanych tytułem pisma z wezwaniem do przemarszu spotkało się z negatywną reakcją ks. Antoniego Łassy. 1988–1989, dzięki zwiększeniu obj., zamieszczano coraz więcej artykułów o charakterze publicystycznym; publikowano również wywiady z działaczami „S” oraz informacje nt. odbudowy struktur „S” w regionie konińskim.

Kolportowano głównie wśród pracowników konińskich zakładów pracy; organizatorzy: Wiesław Olejnik (HAK), Tomasz Sędłak (Elektrownia Konin), Jerzy Szczepankiewicz i Janusz Kukieła (KWB Konin). W 1985 nakładem pisma ukazały się także znaczki poczty podziemnej oraz kalendarz na 1986.

Pismo miało dwie wpadki: w III 1986 aresztowano w Koninie P. Kotlarskiego, który przenosił część nakładu nr. 10; osadzony w AŚ do 16 VI 1986, 18 VIII 1986 Sąd Rejonowy w Koninie umorzył sprawę na mocy amnestii. W VI 1987 zatrzymano w Poznaniu Wojciecha Pęgiela, który przenosił w torbie nakład pisma i został postawiony przed Kolegium ds. Wykroczeń w Poznaniu.

Po 1989 pismo (pod redakcją Tomasza Dorożyńskiego) stało się organem ZR „S” w Koninie.

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry