Hasła rzeczowe

Solidarność

„Solidarność”, podtytuł: „Pismo Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. MKZ NSZZ Jarocin”, wydawane X 1980 – 2 XII 1981. Ukazało się 35 n-rów, obj. 2–8 s. (najczęściej 4 s.), pocz. format A5, nast. od n-ru 12 (z 14 I 1982) A4, druk na offsecie w Zakładach Przemysłu Lniarskiego Lenwit w Witaszycach; nr 31 (z 28 VIII 1981) druk w Zakładzie Poligraficznym „S” Regionu Wielkopolska Południowa w Kaliszu, nakł. 200–2,5 tys. egz. Od n-ru 9 z 17 XII 1980 jako „Solidarność. Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ Solidarność Jarocin”. Dodatek spec. nr 1 do n-ru 26 z 1981: „Wolne głosy. Analiza działalności NSZZ «Solidarność» w ciągu jedenastu miesięcy”. W redakcji: Jerzy Wojtysiak i Zbigniew Wawrzyniak; od n-ru 11 (z 7 I 1981) Karol Brendel i Andrzej Prokop; od 4 III 1981 w redakcji ponownie Wojtysiak i Wawrzyniak; autor ilustracji Konrad Jaroniak. Redakcja mieściła się w siedzibie MKZ w Jarocinie przy ul. PPR 2 (obecnie Niepodległości). Redakcja współpracowała z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Jarocińskiej w Warszawie i zamieszczała teksty Bronisława Dostatniego gł. nt. „S” RI. Pismo o charakterze lokalnym; publikowano gł. komunikaty, uchwały MKZ w Jarocinie, KKP i ZR Wielkopolska. Kolportowane pocz. płatnie, cena egz. 2 zł, nast. bezpłatne; na ostatniej stronie zamieszczano apele o dobrowolne datki pieniężne, dostarczanie papieru i pomoc w rozwijaniu bazy poligraficznej.

Grażyna Schlender

Jarocin, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry