Hasła rzeczowe

Solidarność

"Solidarność", podtytuł: „Informator wewnętrzny organizacji zakładowej SGGW-AR NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze”, pismo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie, wydawane XI 1980 – 19 X 1981.

Ukazało się 15 nr. o obj. kilkunastu s., w formacie B5 (nr 11 w A5), drukowanych na offsecie w nakładzie 100-150 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Zbigniew Bondarczuk, Jacek Bujko, Ewa Chrostowska, Janina Droese, Selim Kryczyński, Ludwika Mostowicz, Anna Niedzielska i Marek Wierzbicki (adres: Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30).

Publikowano artykuły informacyjne nt. działalności KZ „S” w SGGW-AR, sytuacji na uczelni i w szkolnictwie wyższym w kraju.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry