Hasła rzeczowe

Solidarność ’80

"Solidarność ’80", pismo podziemnej Komisji Lokalnej „S” w Zgierzu wydawane IV 1982 – IV 1989.

Ukazało się 69 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu spirytusowym (ze Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu) w nakładzie 500 – 1,5 tys. egz.

W składzie redakcji m.in.: Lech B. Dąbski, Antoni Boruch (łącznik przenoszący własnoręcznie przepisane teksty do druku), Krystyna Kowalczyk (przepisywanie na matryce); druk: Antoni Wierzbowski, Mirosław Gałamon, Jacek Malanowski.

Zamieszczano oświadczenia i komunikaty podziemnej KL „S” i krajowych władz związkowych, okolicznościowe teksty patriotyczne, historyczne i polemiczne wobec stanowiska władz PRL, informacje z nasłuchu radiostacji polskojęzycznych (Radio Wolna Europa, BBC i innych), przedruki z prasy podziemnej, stanowiska Kościoła, patriotyczne wiersze i prozę, własne rysunki satyryczne i fotografie. Publikowano również zaszyfrowane informacje o składkach i zapomogach wypłacanych przez KL „S”.

Pismo przestało się ukazywać wraz z zawieszeniem działalności podziemnej KL „S” i ujawnieniem się jej członków.

Adam Kożuchowski

Region Ziemia Łódzka, Zgierz

Opcje strony

do góry