Hasła rzeczowe

Biuletyn NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych im. M. Buczka w Kraśniku

„Biuletyn NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych im. M. Buczka w Kraśniku”, motto: „Solidarność dziś, sukces jutro” (nr 1–19), w winiecie tytułowej logo fabryki, nr 1–4 jako „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych im. M. Buczka w Kraśniku”; nr 5 jako „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych”; od nr. 7 jako „Biuletyn KZ NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych im. M. Buczka w Kraśniku”; od nr. 20 jako „Biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych im. Mariana Buczka”, pismo wydawane 24 X 1980 – 9 XII 1981.

Ukazało się 45 nr. o obj. 4–12 s., w formacie A4 (nr 1) i A5, drukowanych na offsecie FŁT w nakładzie 0,2–4 tys. egz.; tygodnik.

W składzie redakcji w różnych okresach: Józef Anulewicz, Piotr Bańczarowski, Jerzy Kata, Lech Kawęcki, Stanisław Kloc, Ryszard Kuśmierczyk, Jerzy Paszkowski, Stefania Szajewska i Henryk Wojtyra.

Publikowano dokumenty i materiały o tematyce zakładowej, MKZ Kraśnik i krajowej.

Kolportowano przez struktury „S” FŁT w Kraśniku.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Kraśnik

Opcje strony

do góry