Hasła rzeczowe

Solidarność Dziś – Sukces Jutro

"Solidarność Dziś – Sukces Jutro", podtytuł: „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych im. M. Buczka w Kraśniku”, od nr. 20 jako „Biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych im. Mariana Buczka”, pismo wydawane 24 X 1980 – 9 XII 1981.

Ukazało się 45 nr. o obj. 4-12 s. w formacie A4 (nr 1) i A5, drukowanych na offsecie na terenie FŁT w nakładzie 0,5-4 tys. egz.; tygodnik.

W składzie redakcji w różnych okresach: Ryszard Kuśmierczyk, Henryk Wojtyra, Jerzy Paszkowski, Lech Kawęcki, Piotr Bończarowski, Jerzy Kata, Stanisław Kloc, Józef Anulewicz i Stefania Szajewska.

Publikowano dokumenty i materiały o tematyce zakładowej i krajowej.

Kolportowano głównie przez struktury KZ w FŁT, także do innych środowisk pracowniczych w Kraśniku.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Kraśnik

Opcje strony

do góry