Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14431,Solidarnosc-Gorzowska.html
2023-09-25, 18:52

Solidarność Gorzowska

"Solidarność Gorzowska", pismo MKZ w Gorzowie Wlkp., następnie ZR Gorzów Wlkp. wydawane 13 IX 1980 – 16 XII 1981, powstałe z inicjatywy Prezydium MKZ; pierwsze, które na mocy Porozumień Sierpniowych nie podlegało cenzurze.

Pierwsze 2 nr. ukazały się jako „Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ w Gorzowie Wlkp.”, o obj. 1 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakładzie 500 egz.; nr. 3-10: „Komunikat Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» w Gorzowie Wlkp.” o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu; od nr. 11.: „Solidarność Gorzowska”, podtytuł: „Informator NSZZ «Solidarność» Gorzów Wlkp.” o obj. 4-12 s. w formacie A4 i A5 w nakładzie 3-12 tys. egz.

W składzie pierwszej redakcji: Jerzy Bozacki (organizator redakcji), Grzegorz Frąckiewicz, Kazimierz Godlewski, Jerzy Sikora, Ireneusz Meres, Grażyna Pytlak, Wojciech Szczepanowski, Jerzy Szłapiński (redaktor techniczny). W IV 1981 podczas I WZD Regionu Gorzowskiego Prezydium ZR powołało etatowy zespół redakcyjny w składzie: G. Pytlak (redaktor naczelna), Bernard Dobryniewski, Jerzy Klincewicz, J. Szłapiński (redaktor techniczny), Maria Basikiewicz (sekretarz); prawnicy: Jerzy Wierchowicz, Jerzy Synowiec; współpracownicy redakcji: Edmund Rządzki, Jan Nowik, Janusz Hrybacz, Jerzy Hrybacz, Władysław Czyżewski, Roman Rogoziński, Ryszard Sawicki. Pismo drukowano w Drukarni Akcydensowej Szczecińskich Zakładów Graficznych Zakład nr 10 w Gorzowie Wlkp.

Publikowano informacje dot. powstawania „S” w Regionie, działalności KKP w Gdańsku, teksty publicystyczne, także 2 cykle dokumentów: zapisy cenzury PRL, od nr. 29. teksty z sowieckiego pisma „Prawda” z 1939 dot. inwazji ZSRS na Polskę (tłumaczone przez J. Klincewicza).

Kolportaż przez struktury „S”; pismo o zasięgu regionalnym.

13 XII 1981 z zespołu redakcyjnego internowano: M. Basikiewicz, G. Pytlak, J. Klincewicza, B. Dobryniewskiego.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony