Hasła rzeczowe

Solidarność HBB

"Solidarność HBB", pismo zakładowe „S” Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie wydawane XI 1982 – IV 1983 oraz XI 1987 – I 1988 przez TKK (we współpracy ze Zbigniewem Muchowiczem).

W pierwszym okresie ukazało się 5 nr. o obj. 2 s., drukowanych na powielaczu ręcznym w nakładzie 1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. Redaktor: Kazimierz Maciński, druk: K. Maciński, Dariusz Gospodarek, Jacek Hajndrych, Leszek Niedbalski.

Zamieszczano komunikaty z posiedzeń TKK HBB, np. decyzję co do wysokości składki związkowej oraz obowiązki i prawa (w tym do świadczeń pieniężnych) członków „S”; wzywano do bojkotu nowych reżimowych związków zawodowych i wyborów do samorządu pracowniczego, opisywano działalność osób z zakładu współpracujących z władzą. W nr. 1. (bez daty i numeracji) wzywano do strajku 10 XI 1982.

IV-VI 1983 aresztowani zostali D. Gospodarek, K. Maciński i inni drukarze, przesłuchiwani w ramach przygotowań do procesu Z. Muchowicza i „CDN” (K. Maciński odmówił składania zeznań); w VII 1983 wszystkich zwolniono na mocy amnestii. Wydawanie pisma przerwano.

Wznowione od XI 1987: redagował Andrzej Gała, druk zlecał (we współpracy z Grzegorzem Ilką) drukarni MRKS w Warszawie. Ukazały się 2 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowane techniką sitodruku. W nr. 1. zamieszczono rozmowę z członkiem KK HBB, który omówił jej dotychczasową działalność.

Wydrukowany nakład nr. 3. został skonfiskowany podczas rewizji w lokalu MRKS.

Pismo kolportowane bezpłatnie.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry