Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14435,Solidarnosc-Hutnikow.html
2023-12-11, 12:46

Solidarność Hutników

"Solidarność Hutników", pismo Tajnej Komisji Robotniczej Hutników „S” Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina wydawane 10 VIII 1986 – 30 IV 1989 w Krakowie-Nowej Hucie przez Sekcję Informacji TKRH „S” HiL; od nr. 31 sygnowane przez niezależny zespół związany z „S” KM HiL.

Ukazało się 35 nr. o obj. 2-6 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku, na powielaczu i offsecie w nakładzie 2-4 tys. egz. W 1988 w czasie strajków ukazał się 18 V dodatek spec. ''Oświadczenie Komitetu Strajkowego Kombinatu Metalurgicznego HiL'', nr. 26-28 z 1988 wyszły jako wydania strajkowe.

W składzie redakcji: Maciej Mach (redaktor odpowiedzialny), Una Gurawska (redaktor), Jerzy Mielniczuk (odpowiedzialny za druk); druk: M. Mach, J. Mieleńczuk, Dariusz Warpas, Dariusz Piekło, w drukarniach w mieszkaniach na Osiedlu Tysiąclecia, przy al. Słowackiego i al. Krasińskiego; nr. 6-12 (z 1986-1987) wykonane w drukarni „Hutnika” przy ul. Krakowskich Żaków (do czasu wpadki tego punktu poligraficznego). W stopce redakcyjnej podawano: Drukarnia im. Bogdana Włosika, Wydawnictwo Prasowe Myśl Kraków-Nowa Huta; później korzystano także z poligrafii PPS.

Publikowano artykuły dot. problemów kraju, Regionu i zakładu, zamieszczano oświadczenia TKRH; w czasie strajków w 1988 podawano informacje o sytuacji protestujących robotników w HiL i in. zakładach w całym kraju, następnie informowano o sytuacji osób represjonowanych i apelowano o pomoc dla nich.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony