Hasła rzeczowe

Solidarność Instytutów Żoliborskich

„Solidarność Instytutów Żoliborskich”, pismo wydawane XII 1980 – 17 XI 1981 przez KZ „S” przedsiębiorstw przemysłu chemicznego mieszczących się przy ul. Ludwika Rydygiera 8 (Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa, Chemoautomatyka, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego, Instytut Farmaceutyczny); do n-ru 6(8)/1981 jako „Solidarność”. Ukazało się 20 n-rów, obj. 9–24 s., format A4, druk na offsecie, nakł. 500 egz.; wychodziło nieregularnie. Druk finansował Instytut Chemii Przemysłowej. W redakcji: Jolanta Carko, Bogdan Kołakowski (pocz. redaktor nacz.), Maciej Majkowski, Irena Manikowska, Józef Menes, Karol Rokita, Izabela Skrzypczak, Andrzej Stankiewicz, Jacek Szczep, Piotr Karczykowski, Hanna Kosińska (od n-ru 2), Elżbieta Sikora (od n-ru 5), Jan Lichota (od n-ru 6), Jerzy Krzysztof Borowicki (redaktor nacz. przed stanem wojennym), Maria Krystyna Łypacewicz, Maria Skibińska (od n-ru 11). Pismo informacyjne, publikowano wiadomości dot. spraw krajowych, politycznych, społecznych, związkowych. Kolportowane gł. w Instytucie Chemii Przemysłowej.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry