Hasła rzeczowe

Solidarność Olkuska

"Solidarność Olkuska", pismo wydawane przez działaczy podziemnej „S” z Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie k. Olkusza VIII 1987 – III 1989.

Ukazało się 9 nr.; nr. 1-8 o obj. 2 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu w Zagórzu przez grupę Sławomira Machury i Andrzeja Kisielińskiego w nakładzie 5-7 tys. egz. i nr 9 z III 1989 o obj. 4 s. w formacie A5, wydrukowany na offsecie w drukarni w Gliwicach z podtytułem: „Pismo NSZZ «Solidarność» Ziemi Olkuskiej podporządkowane RKW Region Śląsko-Dąbrowski”. Ukazywało się nieregularnie, średnio raz w miesiącu.

W składzie redakcji: Adam Giera, Józef Kmiecik i Wiesław Dryński. Kolportowali m.in. Stanisław Marchewka, Stanisław Sroka i Lucjan Kozik, na terenie ZGH Bolesław, w rejonie Olkusza i Zagłębia Dąbrowskiego.

Publikowano informacje o działalności związku, artykuły o sytuacji społeczno-politycznej kraju, oświadczenia i komunikaty „S”, część z nich dotyczyła ziemi olkuskiej.

Olgierd Dziechciarz

Opcje strony

do góry