Hasła rzeczowe

Solidarność Opolszczyzny

„Solidarność Opolszczyzny”, pismo MKZ w Opolu wydawane 7 XI 1980–30 VIII 1981.

Ukazało się 21 nr. o obj. 4–8 s. (wydanie spec. nr 12 z III–IV 1981 16 s.) w formacie A4, drukowanych w drukarni WSI w Opolu oraz w drukarni branżowych zw. zaw. w nakł. 10 tys. egz. (zdecydowanie największym w gronie opolskich gazet niezależnych); wychodziło nieregularnie, średnio w odstępach miesięcznych.

Pierwszy nr redagowany przez Krzysztofa Borkowskiego, Romana Kirsteina, Jerzego Łysiaka, Adama Werwińskiego. Kolejne tworzyli Krzysztof Oleszko, Krzysztof Stachowski, Zbigniew Szatyński, Piotr Skrobotowicz, Jarosław Chołodecki, Stanisław Jałowiecki. Od pocz. 1981 redaktorem nacz. był Tadeusz Kasprowicz. Oprócz tekstów autorstwa członków redakcji (stanowiły one większość zawartości pisma) i opolskich działaczy, m.in. Ryszarda Kirsteina, Ryszarda Hładki, Tadeusza Żylińskiego, Bogusława Bardona, opublikowano artykuły m.in. Adama Michnika Ostatnia szansa (nr 7 z 23 II 1981), Andrzeja Gwiazdy O rozliczaniu (nr 8 z 6 III 1981). Opracowanie graficzne: Marek Mikulski, Andrzej Czyczyło, Bolesław Polnar (rysunki). Redakcja przy opolskiej siedzibie „S”.

Poruszano tematy zw. z sytuacją społ.-polit. kraju, prezentowano działalność MKZ w Opolu. Pod koniec VIII 1981 pismo zostało zastąpione przez biuletyn „Prawda” wydawany przez ZR. Kolportowano w regionie.

Antoni Maziarz

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry