Hasła rzeczowe

Solidarność Opolszczyzny

"Solidarność Opolszczyzny", pismo opolskiego MKZ wydawane 7 XI 1980 – 30 VIII 1981.

Ukazało się 21 nr. o obj. 4-8 s. (wydanie specjalne: nr 12 z III-IV 1981 16 s.) w formacie A4, drukowanych w drukarni WSI w Opolu oraz w drukarni branżowych związków zawodowych w nakładzie 10 tys. egz. (zdecydowanie największym w gronie opolskich gazet niezależnych); wychodziło nieregularnie, średnio w odstępach miesięcznych.

Pierwszy numer redagowany był przez Krzysztofa Borkowskiego, Romana Kirsteina, Jerzego Łysiaka, Adama Werwińskiego. Kolejne numery „SO” tworzyli Krzysztof Oleszko, Krzysztof Stachowski, Zbigniew Szatyński, Piotr Skrobotowicz, Jarosław Chołodecki, Stanisław Jałowiecki. Od poczátku 1981 redaktorem naczelnym był Tadeusz Kasprowicz. Oprócz tekstów autorstwa członków redakcji (stanowiły one większość zawartości „SO”) i opolskich działaczy, m.in. Ryszarda Kirsteina, Ryszarda Hładki, Tadeusza Żylińskiego, Bogusława Bardona, publikowano artykuły m.in. Adama Michnika ''Ostatnia szansa'' (nr 7 z 23 II 1981), Andrzeja Gwiazdy ''O rozliczaniu'' (nr 8 z 6 III 1981). Opracowanie graficzne przygotowali czołowi opolscy graficy: Marek Mikulski, Andrzej Czyczyło, Bolesław Polnar (rysunki). Redakcja mieściła się przy opolskiej siedzibie „S”.

Poruszano tematy związane z sytuacją społeczno-polityczną kraju, prezentowano działalność opolskiego MKZ.

„SO” została zastąpiona przez biuletyn ZR „Prawda”.

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry