Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14465,Solidarnosc-Polnocna.html
2023-09-27, 10:38

Solidarność Północna

„Solidarność Północna: biuletyn informacyjny Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ »S«”, pierwszy nr oficjalnego organu OKO ukazał się w Gdańsku z datą 20 II 1982. Od nr. 2, datowanego 6 III 1982, pismo nosiło podtytuł: „Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ »Solidarność« Okręg Północny”. Zawierało m.in. „Apel do nauczycieli – wychowawców młodzieży szkolnej i akademickiej” podpisany w imieniu OKO przez „Mieszka” (Andrzeja Konarskiego i Eugeniusza Szumiejkę). Ostatni znany nr 3 z 17 III 1982 zawierał relacje z ośr. dla internowanych w Wierzchowie oraz gryps od internowanych z Zakładu Karnego w Iławie. Biuletyn ukazywał się 2 razy w mies. na powielaczu, format A4, w obj. 4–8 s.

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony