Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14474,Solidarnosc-Stilonowska.html
23.02.2024, 22:14

Solidarność Stilonowska

„Solidarność Stilonowska”, pismo KZ w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Stilon w Gorzowie Wielkopolskim, wydawane 10 XI 1980 – 25 XI 1981 i 13 IX 1982 – VI 1989. Ukazały się 73 n-ry, z tego w pierwszym okresie ukazało się 18 n-rów, obj. 3–8 s., format A4, druk na offsecie, nakł. 2–3 tys. egz.; miesięcznik. Nr 1 zredagowali: Wacław Bukian, Jan Lewandowski, Leszek Szokalski, Kazimierz Modzelan, Tadeusz Frąckowiak, Halina Wojtalik; ponadto w redakcji: Stefania Hejmanowska, Anatol Konsik, Zbigniew Romanowski, Andrzej Kostanecki, Ryszard Zalewski i Teresa Siemak. Współpracownicy: Ewa Tuczyńska, Helena Starościak. Finansowane przez KZ. Pisano o bieżących problemach KZ, sprawach regionu i „S”; publikowano materiały historyczne, artykuły, felietony oraz poezję; ponadto podejmowano m.in. temat zbrodni katyńskiej, Grudnia 1970 na Wybrzeżu. Redakcja korzystała z niezależnych agencji informacyjnych. Po 13 XII pismo przestało się ukazywać. 13 IX 1982 pismo wznowiła Tymczasowa KZ „S” w ZWCh w Gorzowie Wielkopolskim (powołana 3 VII 1982), wydawane do VI 1989, z przerwą I – IX 1983. Ukazało się 55 n-rów, format A4 (sporadycznie A5), druk na powielaczu, nakł. ok. 300 egz.; wychodziło nieregularnie, z przerwami co 2–3 mies. Do końca 1986 numerowane, późn. umieszczano tylko datę wydania. W redakcji: Zbigniew Bodnar, Krzysztof Piaskowski, Zbigniew Zaworka, W. Bukian, Z. Romanowski, Tomasz Szmytkiewicz, Paweł Szymkowicz, E. Tuczyńska, A. Kostanecki, Jarosław Porwich. Pisano o problemach z przetrwaniem „S” w warunkach konspiracyjnych, informowano o pracach RKW, stanowisku Tymczasowej KZ wobec wyborów do Samorządu Pracowniczego, Rad Narodowych, Sejmu i nowych związków zawodowych; przybliżano sylwetki zaangażowanych działaczy PZPR. Krytycznie odnoszono się do warunków pracy w zakładzie, upominano się o podwyżki płac, informowano o represjach wobec działaczy podziemnej „S”, odnoszono się do ważniejszych wydarzeń w regionie i w kraju. Zachęcano do brania udziału w comiesięcznych mszach za Ojczyznę oraz udziału w protestach i manifestacjach organizowanych przez RKW w Gorzowie Wielkopolskim; ponadto wzywano do bojkotu obchodów 1 V i przypominano o świętowaniu 3 V, 11 XI i 31 VIII. IX 1987 Tymczasowa KZ zmieniła nazwę na Zakładową Komisję Wykonawczą, która kontynuowała wydawanie pisma. Kolportowane w zakładzie.

Grażyna Pytlak

Gorzów Wielkopolski, Region Gorzów Wielkopolski

Opcje strony