Hasła rzeczowe

Solidarność Środkowego Nadodrza

 

 

„Solidarność Środkowego Nadodrza”, Edycja I: od nr. 22 pismo z podtytułem „Tygodnik NSZZ »S« – Region Zielonogórski”; wydawane i redagowane przez Biuro Prasowe MKZ/MKS; od nr. 13 przez ZR NSZZ „S” w Zielonej Górze (jako tygodnik); wydawane w Głogowie - Zielonej Górze (od nr. 9 w Zielonej Górze); 31 I–12 XII 1981 ukazało się 28 wydań (nr. 0–27), Dodatek Nadzwyczajny (13 II), 4 wydania spec. (25, 27, 30 III  – poświęcone wydarzeniom w Bydgoszczy, 14 VIII – zawierające dokumenty KKP), obj. 4–10 s., format A4, druk offsetowy, nakł. 6000–10 000 egzemplarzy. W redakcji w różnych okresach: Arkadiusz Olszowy, Jerzy Podbielski, Andrzej Perlak, Kazimierz Skorupski, Konrad Stanglewicz, Zbigniew Jelinek (sekretarz redakcji), Euzebiusz Fokszan (redaktor techn.).

Zamieszczano informacje i komentarze o wydarzeniach w regionie i kraju, art. m.in. o tematyce społecznej, politycznej i historycznej, relacje z posiedzeń i dokumenty struktur „S” (m.in. MKZ/ZR), informacje o działalności i akcjach protestacyjnych związku (np. w Lubogórze i strajku generalnym w regionie). 13 XII 1981 internowano 3 redaktorów: J. Podbielskiego, A. Perlaka i K. Skorupskiego.

Edycja II: pismo wydawane 12 VII 1982–23 IV 1983 w Zielonej Górze, ukazało się 9 nr. (28/1–36/9, kontynuowano numerację sprzed 13 XII), obj. 2 s., format A4, druk na ramce i kserokopiarce, w nakł. 100–200 egz. W składzie zespołu: A. Olszowy (inicjator i koordynator); druk i kolportaż m.in.: Tadeusz Kopecki, Witold Kopecki, Robert Kopecki, Leszek Kopecki, Danuta Kopecka i Elwira Stefaniak. Zamieszczano oświadczenia i komunikaty podziemnych struktur „S”, m.in. Tymczasowej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” Regionu Zielonogórskiego. 1982–1983 rozpracowywane przez SB w ramach SOS krypt. Echo. 27–31 VIII 1982 aresztowano 6 osób zaangażowanych w wydawanie i kolportaż pisma. 11 V 1983 Piotr Kiszczyc, T. Kopecki, R. Kopecki, A. Olszowy i Piotr Sikorski skazani przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na 10 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu, Karol Małyska na karę grzywny.

Edycja III: pismo wydawane legalnie przez KO „S” Województwa Zielonogórskiego. V–VII 1989 ukazało się 6 wydań oznaczonych (w ramach poszczególnych mies.) literami A, B, C, obj. 2–4 s., format A4, druk offsetowy. W redakcji: Stanisław Iwan, Edward Mincer. Zamieszczano m.in. informacje o kandydatach KO do Sejmu i Senatu, wypowiedzi nt. wyborów, materiały programowe i dokumenty KO, polemiki z prasą oficjalną, dokumenty struktur „S”, relacjonowano przebieg kampanii wyborczej.

 

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry