Hasła rzeczowe

Solidarność Środkowego Nadodrza

"Solidarność Środkowego Nadodrza", pismo Biura Prasowego MKZ „S”, od nr. 13-21 ZR „S” w Zielonej Górze, wydawane w Głogowie i Zielonej Górze 31 I – 27 XI 1981.

Ukazało się 26 nr. w formacie A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 6-10 tys. egz.; tygodnik ilustrowany. Do pierwszych nr. dołączano „Biuletyn Solidarność”. Wydawano też dodatki nadzwyczajne, nr. specjalne, np. w zw. z kryzysem bydgoskim (z 25, 27, 30 III 1981), rocznicą odzyskania niepodległości (nr 23 z 11 XI 1981), przedruki dokumentów KKP „S” (wydanie specjalne z 14 VIII 1981).

W składzie redakcji: Arkadiusz Olszowy, Kazimierz Skorupski, Konrad Stanilewicz; autorzy m.in.: Andrzej Perlak, Kazimierz Szarłata, Ryszard Szportun, Jan Kudła, Marek Wójtowicz, Jerzy Podbielski, Karol Mielnicki.

Publikowano informacje z Regionu, kraju, dokumenty Solidarności Wiejskiej, struktur „S”, artykuły o tematyce społecznej, gospodarczej, związkowej, rolniczej.

Kolportowano w Regionie w cenie 3-10 zł.

W 1989 KO „S” w Zielonej Górze podjął próbę reaktywacji pisma, ale ukazał się tylko 1 nr (w V 1989) w nakładzie 2 tys. egz.

Tomasz Gałwiaczek

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry