Hasła rzeczowe

Solidarność Uniwersytecka

"Solidarność Uniwersytecka", podtytuł „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, pismo wydawane 6 XI 1980 – 11 XII 1981 przez Komitet Informacyjny, powołany 30 X 1980 przez Tymczasowy Uczelniany Komitet Koordynacyjny „S”.

Ukazało się 39 nr. o obj. 7-16 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 500 egz.; wychodziło regularnie jako tygodnik.

W składzie redakcji w różnych okresach: Stefania Adamczyk, Juliusz Bojanowski, Maciej Uhlig, Celina Jańczak, Michał Jaworski, Antoni Winiarski i Zygmunt Wokulski, Eleonora Mańka i Piotr Rajski (od nr. 33 z 23 X 1981); druk w drukarni uczelnianej.

Informowano członków uczelnianej „S” o działalności związku na terenie UŚl, w regionie i całym kraju; stwarzano możliwość wymiany poglądów i opinii między członkami uczelnianej „S” o sprawach związkowych.

Tomasz Szafron

katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry