Hasła rzeczowe

Solidarność Zagłębia Miedziowego

"Solidarność Zagłębia Miedziowego", podtytuł: „Pismo wydawane przy MKS Legnica”, ukazywało się II-VII 1982; od nr. 51/5 podtytuł: „Pismo wojenne MKS NSZZ «Solidarność»”; kontynuacja legalnie wydawanej przed 13 XII 1981 „Solidarności Zagłębia Miedziowego”, zachowano ciągłość numeracji (numeracja podwójna). Nr 58/11 miał 2 wydania: zwykłe i nr specjalny o innej treści, o tym samym nr. i dacie; co najmniej 3 nr. z VII 1982 miały na s. 1 czerwony nadruk ''Solidarność Walcząca'' (nr 57/10, 58/11, nr specjalny 58/11).

Ukazało się 15 nr. o obj. 2-4 s. (nr 48/1 – 8 s.) w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 1,5-4 tys. egz.; wychodziło nieregularnie, od V 1982 tygodnik.

W składzie redakcji: Marek Kozłowski (który pismo reaktywował, redaktor większości nr.), we współpracy z Maciejem Juniszewskim (także autorem artykułów, ps. S. Majus); druk m.in.: Eugeniusz Krzysztof Brycki, Ireneusz Pol, M. Juniszewski, Marian Ryziewicz, Mieczysław Koza.

Nr 51/5 był dodatkiem samoistnym pt. ''Stanowisko internowanych w ZK w Głogowie wobec aktualnej sytuacji w kraju'', nr specjalny 60/13 zawierał dokumenty MKS „S” Zagłębie Miedziowe. W nr. 48/1 opublikowano teksty wyrażające sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego (Romana Skawińskiego, list Stefana Bratkowskiego), informacje o reakcji Zachodu na sytuację społeczno-polityczną w Polsce, komentarze i zalecania, jak się zachowywać i działać w warunkach stanu wojennego. W nast. nr. wiele tekstów dot. sytuacji polityczno-gospodarczej w Polsce; publikowano dokumenty TKK „S”, RKS „S” Dolny Śląsk, MKS „S” ZM w Legnicy, podawano bieżące informacje z Legnicy, także o aresztowanych działaczach „S”, internowanych w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, wiadomości z kraju, zagranicy.

Kolportowano w Regionie.

19 VII 1982 na posiedzeniu kolegium redakcji głogowskiego „Hutnika”, lubińskiego „Zagłębia Miedziowego” oraz legnickiej „Solidarności Zagłębia Miedziowego” zadecydowano o połączeniu kolegiów redakcyjnych i wydawaniu przez MKK „S” woj. legnickiego jednego organu prasowego o nazwie „Solidarność Zagłębia Miedziowego. Biuletyn Stanu Wojennego MKK NSZZ «Solidarność» Województwa Legnickiego” z kontynuowaną numeracją „Zagłębia Miedziowego. Biuletynu Informacyjnego NSZZ «S» Stanu Wojny”.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry