Hasła rzeczowe

Solidarność Zawkrzeńska

"Solidarność Zawkrzeńska", pismo wydawane przez „S” Region Mazowsze, Oddział Mława III 1981 – XI 1981 oraz VIII-XI 1989.

Ukazało się 13 nr. o obj. kilku s. w formacie A5 (w 1981) i A4 (w 1989), drukowanych na offsecie; miesięcznik. 15 IX 1981 wyszedł dodatek specjalny.

W składzie redakcji: Ryszard Juszkiewicz (redaktor naczelny), Maria Bieńkowska, Krzysztof Głogowski, R. Krause, H. Marcinkiewicz, J. Monkiewicz, Marian Szczypiński (opracowanie graficzne); adres redakcji: Mława, Zarząd Oddziału NSZZ „S”, ul. Żwirki 17.

Publikowano teksty dotyczące głównie tematyki lokalnej i działalności „S” w Mławie i okolicach.

 

Włodzimierz Domagalski

Mława, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry