Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14498,Solidarnosc-Ziemi-Lubartowskiej.html
2023-12-10, 07:20

Solidarność Ziemi Lubartowskiej

„Solidarność Ziemi Lubartowskiej”, pismo Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Rejonu Miasta Lubartowa, wydawane 16 III 1981 – 13 XII 1981, od X 1981 przez Zarząd Oddziału w Lubartowie Regionu Środkowo-Wschodniego, od X 1981 jako „Przełom. Biuletyn Informacyjny”, nast. „Przełom. Pismo NSZZ «Solidarność» Ziemi Lubartowskiej. Region Środkowo-Wschodni”. Ukazało się 8 n-rów, obj. 10–20 s., format A5, druk na powielaczu, nakł. 600–2 tys. egz. w RSW Prasa – Książka – Ruch; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie. W redakcji w różnych okresach: Adam Adamski, Grzegorz Gregorowicz, K. Powałka, Zbigniew Wójtowicz, Andrzej Zieliński, Tadeusz Wasak i Sławomir Głuchowski. Publikowano dokumenty związkowe, przedruki z prasy „S”, publicystykę historyczną, wiersze; do n-ru 2 (z 1 IV 1981) dołączono ankietę redakcyjną dot. oczekiwań czytelników. 12 V 1981 ukazało się nienumerowane wyd. spec. poświęcone 46. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego; do n-ru 6 (z 18 VII 1981) załączono List otwarty Kazimierza Kuźby do płk Juliana Sokoła – autora artykułu pt. Konfederacja politycznej prowokacji. Kolportowane przez „S” Oddziału Ziemia Lubartowska.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lubartów

Opcje strony