Hasła rzeczowe

Spotkania

"Spotkania", podtytuł „Niezależne pismo młodych katolików”, pismo wydawane w Lublinie, okresowo także w Krakowie i Warszawie, 1977-1988.

Ukazało się 35 nr. (nr. 31 oraz 33-34 jako „Spotkania. Niezależne Pismo Katolików”) w formacie A4 i A5 (od nr. 9), drukowanych na powielaczu, następnie na offsecie w nakładzie 300-1200 egz.; wychodziło nieregularnie.

W nr. 2. ujawniono w stopce nazwiska redaktorów: Zdzisław Bradel, Janusz Krupski, Stefan Szaciłowski. W składzie redakcji w różnych okresach także: Janusz Bazydło, Adam Konderak (autor ''Kroniki z życia Kościoła w Europie Środkowej i Wschodniej''), Wojciech Oracz, Krzysztof Paczuski, Józef Ruszar (ps. Józef Ciszkowski), Jan Andrzej Stepek (ps. Jan Sadok; zajmował się stosunkami polsko-ukraińskimi); drukarze i kolporterzy: m.in. Zygmunt Kozicki, Paweł Nowacki, Wojciech Samoliński, Jan Krzysztof Wasilewski, Krzysztof Żórawski; współpracownicy, autorzy: m.in. Jan Chomicki, Wojciech Chudy, Stefan Kisielewski, Tadeusz Konopka, Stanisław Krajewski (ps. Abel Kainer), Ryszard Łużny, ks. Stanisław Małkowski, Tomasz Mianowicz, Włodzimierz Mokry, Marcin Przeciszewski, Adam Stanowski, Zdzisław Szpakowski, bp Ignacy Tokarczuk, o. Ludwik Wiśniewski OP, Jacek Woźniakowski; adres redakcji: ul. Gospodarcza w Lublinie (mieszkanie J. Krupskiego).

Zamieszczano głównie publicystykę katolicką i społeczną: artykuły dot. sytuacji Kościoła katolickiego i katolików w Polsce i na świecie (szczególnie w państwach komunistycznych), także dokumenty Episkopatu Polski i dokumentację pontyfikatu Jana Pawła II; poruszano temat rozwoju kultury w państwie totalitarnym, problemy społeczne w Polsce; prezentowano chrześcijańską myśl filozoficzną na Zachodzie; przedstawiano środowiska dysydenckie w krajach bloku sowieckiego; w stanie wojennym propagowano ruch ''non violence''; ważne miejsce zajmowała publicystyka historyczna (np. nr. 23-25 poświęcono wydarzeniom Grudnia ’70). Podejmowano kwestie relacji Polaków z sąsiednimi narodami i mniejszościami narodowymi w Polsce (np. nr 29-30 dotyczył stosunków polsko-żydowskich); w 1982 za poruszanie problematyki stosunków polsko-ukraińskich pismo nagrodzone przez Fundację Janiny Ławruk z siedzibą w Montrealu.

W 1978 zainaugurowano serię Biblioteka Spotkań: ukazało się w niej ok. 30 tytułów, m.in. ''Polska w orbicie Związku Radzieckiego'' Bogdana Madeja, ''Wspomnienia z Kazachstanu'' ks. Władysława Bukowińskiego, ''Polski kształt dialogu'' ks. Józefa Tischnera i encyklika Jana Pawła II ''Redemptor hominis'' w jęz. czeskim. Od 1978 działało także paryskie wydawnictwo (później Editions Spotkania) kierowane przez Piotra Jeglińskiego; dokonywano reedycji „Spotkań”; publikowano książki, m.in. z serii BS. Dla środowiska skupionego wokół pisma ważną inicjatywą było założenie nieformalnego klubu dyskusyjnego w Lublinie w mieszkaniu Bożeny i Janusza Wronikowskich.

W 1989 pismo otrzymało nagrodę Jerzego Łojka za wkład w przywracanie świadomości historycznej Polaków.

Małgorzata Choma-Jusińska

Opcje strony

do góry