Hasła rzeczowe

Stetoskop

"Stetoskop", pismo NZS Akademii Medycznej w Białymstoku, wydawane I-XI 1981.

Ukazało się 15 nr. o obj. 4-44 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu (nr. 2-4) i offsecie w uczelnianej poligrafii (nr. 5-15) w nakładzie 400-650 egz. (nr 1 złożony w XI 1980 nie ukazał się z przyczyn technicznych); z założenia dwutygodnik, wychodził nieregularnie (z przerwą podczas wakacji).

W składzie redakcji: Mirosław Raczkowski (redaktor naczelny), Wiesław Krupowicz, Zdzisław Gorczyca (nr. 2-11, 13), Jerzy Wojciech Górny (nr. 2-13), Grzegorz Kunowski (nr. 3-15), Joanna Mikulska (nr. 5-15), Andrzej Kozłowski (nr. 5, 7-9, 15), Mirosław Mickiewicz (nr. 13-15) i Jolanta Sobolewska (nr 15).

Oprócz spraw branżowych – medycznych (dużo miejsca poświęcono etyce zawodowej) i wewnątrzzwiązkowych, poruszano tematykę literacką i historyczną, zamieszczano teksty publicystyczne, rysunki satyryczne, np. ''Poczet królów i książąt''. Aktywizowano środowisko studenckie, organizując m.in. konkurs fotograficzny, przeprowadzano sondy wśród studentów, a także zainicjowano dyskusję nad ustawą dopuszczającą aborcję. Pismo zawierało dodatki: „Duszpasterstwo Akademickie – Magazyn”, „Przewodnik po Biamedicusie”, „Serwis Informacyjny MBI” oraz dodatek nadzwyczajny: „Stetoskop «osłuchuje» strajk łódzkich studentów”.

W VII 1981 Okręgowy Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk w Białymstoku czasowo zawiesił wydawanie „Stetoskopu”.

 

ks. Kazimierz Litwiejko|Marcin Zwolski

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry