Hasła rzeczowe

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza. Organizacja wychowawczo-duszpasterska posługująca się metodą harcerską, zrzeszająca harcerzy i przewodniczki w trzech grupach wiekowych. Jej celem był skauting wolny od indoktrynacji politycznej, urzeczywistniający natomiast wartości chrześcijańskie w nawiązaniu do zasad opisanych przez jezuitę o. J. Sevina (1882-1951). Działała przy niektórych parafiach rzymsko-katolickich (np. przy wrocławskiej parafii św. Rodziny).

Inicjatywa zawiązania tego harcerskiego ruchu, zwanego czasem ruchem Zawiszaków, pojawiła się na początku 1981 w Lublinie, podjęta została m.in. na Dolnym Śląsku. Rozwój ruchu został zahamowany przez wprowadzenie stanu wojennego.

Po 1989 związał się on z Federacją Skautingu Europejskiego (odtąd znany bywa pod skrótem STH-FSE).

Symbolem tego nurtu harcerskiego jest krzyż św. Jana Jerozolimskiego z lilią.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry