Hasła rzeczowe

Strajk w PLL LOT

"Strajk w PLL LOT", odbył się 9 VII 1981. 30 IV 1981 minister komunikacji odwołał dyrektora naczelnego Polskich Linii Lotniczych LOT. 27 V 1981 Konferencja Samorządu Robotniczego wybrała na dyrektora Zbigniewa Klimaszewskiego. Tę decyzję odrzuciło Ministerstwo Komunikacji, wbrew opinii którego przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora. Wówczas KSR zwróciła się do zakładowej „S”, która podjęła się negocjacji z przedstawicielami rządu. Władze odmówiły rozmów. W związku z tym KZ „S” w PLL LOT zapowiedziała na 9 VII 1981 czterogodzinny strajk ostrzegawczy, a na 24 VII 1981 strajk właściwy.

Ten pierwszy odbył się. Przyłączyły się do niego inne związki zawodowe działające na terenie przedsiębiorstwa. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób. Natychmiast po zakończeniu protestu minister komunikacji powołał na stanowisko dyrektora naczelnego PLL LOT generała lotnictwa Józefa Kowalskiego. Tej nominacji nie przyjęła zakładowa „S”. 15 VII 1981 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „S” poświęcone sprawie konfliktu w PLL LOT. Przyjęto na nim uchwałę popierającą załogę przedsiębiorstwa „w jej walce o demokratyczny samorząd pracowniczy zarządzający przedsiębiorstwem, z prawem mianowania i odwoływania dyrektora”. 16 VII 1981 Prezydium KKP NSZZ „S” uznało, że sprawa LOT wiąże się z problemem samorządności i jest zgodna z postulatami związku.

Tymczasem dzień wcześniej działający pod patronatem Stefana Bratkowskiego zespół ekonomistów i socjologów uzyskał zgodę premiera Wojciecha Jaruzelskiego na prowadzenie negocjacji. Opracował on, w ciągu kilku dni, projekt ustawy o PLL LOT przewidujący znaczną samodzielność przedsiębiorstwa, mianowanie przez ministra rady nadzorczej oraz powoływanie przez radę dyrektora za zgodą lub na wniosek samorządu. 21 VII 1981 W. Jaruzelski zaakceptował kompromisowe rozwiązanie oraz wyraził zgodę, aby Z. Klimaszewski został zastępcą ds. handlowych J. Kowalskiego. W odpowiedzi KZ NSZZ „S” w PLL LOT odwołała zaplanowany na 24 VIII 1981 strajk.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry