Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14560,Strajki-w-Fabryce-Urzadzen-Mechanicznych-Ponar-w-Ostrzeszowie-w-1980.html
2023-09-25, 19:29

Strajki w Fabryce Urządzeń Mechanicznych Ponar w Ostrzeszowie w 1980

"Strajki w Fabryce Urządzeń Mechanicznych Ponar w Ostrzeszowie w 1980" odbyły się w dwóch etapach: 21-24 VII 1980 strajk zaczął się na I zmianie Wydz. Montażowego; domagano się podwyżek płac i zwiększenia dostaw do sklepiku zakładowego; do FUM, jako zakładu wzorcowego i jedynego producenta sprzęgieł elektromagnetycznych w RWPG, tego samego dnia przybyli: sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Ostrzeszowie Stanisław Tomczyński, naczelnik Miasta Marian Kubiaczyk, wicewojewoda kaliski Jan Kolenda, 23 VII dołączyli do nich dyrektorzy Ponar-Poznań i Zjednoczenia Ponar z Warszawy; wynegocjowano przejście pracowników fizycznych na wyższą tabelę płac, uzyskano obietnicę lepszego zaopatrzenia sklepiku zakładowego; na czele strajkującej załogi stali Kazimierz Obsadny i Stanisław Bojszczak, którzy przewodzili także strajkowi 20 VIII 1980; sformułowano 15 postulatów, m.in.: lepszego zaopatrzenia w artykuły spożywcze, węgiel, poprawy opieki lekarskiej; 24 VIII przedstawiciele strajkujących zostali zaproszeni do KM-G PZPR w Ostrzeszowie, gdzie opracowano protokół ustaleń, pod którym podpisy złożyło 30 sygnatariuszy z FUM.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrzeszów

Opcje strony