Hasła rzeczowe

Strajki w woj. kaliskim 14 XII 1981

"Strajki w woj. kaliskim 14 XII 1981". 14 XII 1981 do strajku w woj. kaliskim przystąpiły tylko 3 zakłady pracy. W Fabryce Wyrobów Runowych Runotex, przewidując posunięcia rządu i spodziewając się aresztowań, powołano 11 XII 1981 Zastępczą KZ „S” w składzie: Wojciech Rzeźnicki, Józef Szala, Marian Szarzała i Edward Olejniczak; 14 XII rano ZKZ zdecydowała o rozpoczęciu strajku, początek obwieściła syrena zakładowa włączona przez elektryka B. Olczaka o godz. 10.00. Władze za przywódcę strajku uznały Andrzeja Gajewskiego; o godz. 11.00 dyrekcja zakładu wezwała ZKZ na rozmowy, podczas których komisarz wojskowy, płk Wróblewski, dał słowo oficera, że w przypadku przerwania strajku nikomu nic się stanie, w przeciwnym razie do zakładu wkroczy ZOMO; strajk w Runoteksie przerwano o godz. 12.00, ZOMO nie wkroczyło, natomiast 16 XII aresztowano A. Gajewskiego. Załoga Fabryki Wyrobów Ażurowych Haft nie przystąpiła do pracy od godz. 6.00, organizatorami strajku byli członkowie KZ: Jarosław Wilner, Wiesław Frankowski i Z. Różycki; kiedy jednak załoga dowiedziała się, że w Kaliszu strajkuje tylko Runotex, ok. godz. 11.00 wznowiono pracę. W Jarocińskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa Jaroma pracę przerwało na ok. 2 godz. kilkaset osób, po przybyciu dyr. strajkujący po odśpiewaniu hymnu narodowego przerwali protest. Pozostałe zakłady w woj. kaliskim nie zrealizowały instrukcji strajkowej KK „S” i nie zorganizowały strajków.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry