Hasła rzeczowe

Strajkowy Informator Nauczycieli

"Strajkowy Informator Nauczycieli", pismo Regionalnego KS Szkół „S” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, wydawane 20 XI – 10 XII 1981, część nr. jako „Informator Strajkowy Nauczycieli”.

Ukazało się 14 nr. o obj. 1-2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 100-200 egz. w siedzibie ZR.

W składzie redakcji: Zenobia Kitówna (sekcja informacji w KS).

Zamieszczano dokumenty i informacje dot. strajku nauczycieli i sytuacji w oświacie.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry