Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14580,Sygnaly.html
2023-03-30, 02:59

Sygnały

"Sygnały", pismo informacyjne „S”, wydawane 1980 – 12 XII 1981 przez MKZ w Opolu, następnie (po wyborze stałych władz związkowych w VII 1981) przez ZR Śląska Opolskiego. Początkowo ukazywało się jako „Wiadomości Dnia”, pismo Ośrodka Badań Społecznych i Biura Informacyjnego „S” w Warszawie, w II 1981 pt. „Z Ostatniej Chwili” z podtytułem: „Informator codzienny MKZ” (zachował się nr 5/37 z 17 II 1981), następnie (jeszcze w II 1981) jako „Sygnały” (najpóźniej od nr. 7/39 z 19 II 1981).

Ukazywało się w formacie A5 (do XI 1981), następnie A4, druk na offsecie w nakładzie ok. 2 tys. (do połowy III 1981) – 10 tys. egz. (w II połowie XI 1981); początkowo wychodziło codziennie, po przejęciu pisma przez redakcję „Solidarności Opolszczyzny” co 2–3 dni.

W składzie redakcji w połowie II 1981: Tadeusz Kasprowicz i Krzysztof Oleszko (wg stopki redakcyjnej w nr. 3/35 z 13 II 1981); nr 4/36 „Wiadomości Dnia” z 14 II 1981: Edward Bielak, Teresa Łukaszewicz i Jerzy Ciesielski (z Biura Informacyjnego MKZ Opole); nr 5/37 „Z Chwili” z 17 II 1981: Zygmunt Geleta, E. Bielak i Joanna Baliś (Dział Kolportażu i Informacji MKZ Opole); od II do połowy IV 1981: Z. Geleta, E. Bielak i J. Baliś, Andrzej Laskowski, Edward Fułat, Janusz Wójcik, Anna Adamczyk, Józef Mateuszczyk, T. Kasprowicz, Krzysztof Stachowski i Janina Krynicka; od nr. 41/70 z 14 IV 1981: Antoni Klusik (sekretarz redakcji), K. Oleszko, K. Stachowski i J. Krynicka z zespołu redakcyjnego „Solidarności Opolszczyzny”. Ostatni zespół redakcyjny „Sygnałów” pokrywał się w praktyce z zespołem redakcyjnym biuletynu „Prawda”.

Zamieszczano bieżące informacje oraz teksty publicystyczne (przeważnie krótkie).

Ostatniego nr. „Sygnałów” nie zdążono już rozkolportować i większość egz. przejęła SB w siedzibie ZR „S”. Po 13 XII 1981 internowano redaktorów i współpracowników „Sygnałów”: K. Stachowskiego, T. Kasprowicza, A. Klusika, Zbigniewa Szatyńskiego (ps. Kajetan A. Tao Szatański) i Zbigniewa Bereszyńskiego.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony