Hasła rzeczowe

Szaniec

"Szaniec", podtytuł „Pismo polityczne młodzieży”, motto: ''Lecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec, a kiedy trzeba – na śmierć idą po kolei jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec'' (Juliusz Słowacki). Pismo wydawane nieregularnie IX 1980 – V 1981 w Lublinie.

Ukazały się 4 nr. drukowane na powielaczu białkowym w nakładzie 400-500 egz.

W składzie redakcji: Mariusz Badyński, Grzegorz Wysok, Zygmunt Marek Miszczak, Paweł Zaborowski (jako siedziba podawany adres Z.M. Miszczaka: ul. Hutnicza 4/78, Lublin).

Publikowano artykuły o tematyce politycznej, historycznej (nr 2 poświęcony odzyskaniu niepodległości w 1918) oraz bieżące informacje na temat działalności opozycji (głównie KPN); również poezję Czesława Miłosza oraz jednego z redaktorów, M. Badyńskiego.

Wokół pisma powstał młodzieżowy Ruch Szańca.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry