Hasła rzeczowe

Szeptem

"Szeptem", pismo wydawane w Katowicach I 1982 – 1983; powstało 13 XII 1981 z inicjatywy Jana Roczniaka, na spotkaniu założycielskim w mieszkaniu Ewy i Ryszarda Frankiewiczów w Gliwicach.

Ukazało się ponad 100 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku (początkowo w mieszkaniu pp. Roczniaków, następnie w biurach ISS w Katowicach przy ul. Gliwickiej; później drukarnię przeniesiono do Chorzowa, do mieszkania Wandy Drewniak), początkowo w nakładzie poniżej 100 egz., następnie 300-500 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: R. Frankiewicz, Jan Roczniak, Halina Roczniak, Piotr Białkowski, Halina Białkowska, Krzysztof Masło, Jan Bereza, Wanda Drewniak. Autorzy tekstów: E. Frankiewicz, J. Roczniak, H. i P. Białkowscy, K. Masło, J. Bereza i Jan Wojnar. Druk: W. Drewniak, P. Białkowski, K. Masło, J. Roczniak.

Zamieszczano przedruki z innych podziemnych pism, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Wiadomości Solidarności”, „Lokalnych i Regionalnych Wiadomości”, felietony.

Kolportowano za pośrednictwem członków redakcji i inych osób wspierających w regionie, także w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

W 1983 część osób wycofała się z działalności z różnych powodów. Wpływ na zakończenie wydawania gazety miały również kłopoty z pozyskiwaniem papieru.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry