Hasła rzeczowe

Szerszeń

"Szerszeń", podtytuł: „Niezależny biuletyn informacyjny”, pismo wydawane przez studentów Wydz. Budownictwa Politechniki Śląskiej Filia w Rybniku III 1982 – IX 1986 (z przerwą V 1985 – X 1986).

Ukazało się 45 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w prywatnych mieszkaniach na terenie Rybnika w nakładzie kilkaset – 1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach: Bronisław Pieczul, Maciej Szulgit, Juliusz Kowalczyk, Marian Madaj (pracownik naukowy PŚl).

Publikowano wiadomości o sytuacji w regionie i kraju; informowano o aresztowaniach i zatrzymaniach działaczy opozycyjnych, organizowanych akcjach protestacyjnych; radzono, jak działać w konspiracji i zachowywać się podczas przesłuchań.

Kolportowano przez dobrze zorganizowaną siatkę kolportażu (dystrybucją zajmowali się kierowcy rybnickiego PKS) oraz kontakty redakcji z tajnymi kołami „S” dużych zakładów pracy w okolicach Rybnika, duchowieństwem i nauczycielami; docierało do szerokiego grona czytelników: uczniów szkół średnich, studentów i robotników. Cena egz. 5 zł.

Tomasz Szafron

Region Śląsko-Dąbrowski, Rybnik

Opcje strony

do góry