Hasła rzeczowe

Szkoła

"Szkoła", podtytuł: „Biuletyn informacyjno-publicystyczny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Pracowników Oświaty i Wychowania w Katowicach”, dwutygodnik wydawany 1 IX – 1 XII 1981.

Ukazało się 7 nr. o obj. 16 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w Katowicach przy ul. Stalmacha 17 w nakładzie 500-1000 egz.

W składzie redakcji: Zygmunt Barczyk, Ryszard Jankowski, Elżbieta Kautsch i Eryk Syrnicki.

Informowano o sytuacji w szkolnictwie i rozwoju „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w regionie; zamieszczano teksty historyczne i literackie.

Pismo do użytku wewnątrzzwiązkowego, dla pracowników oświaty i wychowania w Katowicach i całym Regionie Śląsko-Dąbrowskim. Cena egz. 8 zł.

Tomasz Szafron

Katowice, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry