Hasła rzeczowe

Śmierć Stanisława Pietraszki

"Śmierć Stanisława Pietraszki". Student V roku fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Pietraszko był ostatnią osobą, która widziała Stanisława Pyjasa w towarzystwie nieznanego mężczyzny, wieczorem w dniu poprzedzającym jego śmierć. Według zeznań S. Pietraszki sporządzono portret pamięciowy nieznajomego.

Wkrótce potem S. Pietraszko poznał dziewczynę, która zaprosiła go nad Zalew Soliński, jednak kiedy tam przyjechał, nie spotkał jej. 1 VIII 1977 jego ciało w kąpielówkach i czepku znaleziono pływające po powierzchni Zalewu. Według urzędowego świadectwa zgonu śmierć nastąpiła ok. 31 VII 1977 na skutek utonięcia.

Ponieważ S. Pietraszko bał się wody i nigdy do niej nie wchodził, okoliczności jego śmierci do dziś budzą uzasadnione wątpliwości.

Po śmierci S. Pietraszki SB inwigilowała jego rodzinę w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. Pływak (IPN Ka 047/746).

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry