Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14600,Srodowisko.html
23.05.2024, 07:26

Środowisko

"Środowisko", podtytuł: „Miesięcznik Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza”, pismo „S” przy UAM w Poznaniu wydawane XI 1980 – IX 1981.

Ukazało się 9 nr. o obj. 12-16 s. w formacie A4; miesięcznik. W 1981 ukazały się dodatkowo 2 nr. specjalne: jeden poświęcony wyborom rektora UAM, drugi pobytowi Czesława Miłosza w Polsce.

W składzie redakcji: Edward Gąsior, Witold Kutte, Józef Tomasz Pokrzywniak, Krystyna Ślęzak, Zofia Trojanowicz; współpracownicy: Edward Balcerzan, Anna Krajewska, Andrzej Turowski.

Publikowano m.in. informacje o powstawaniu, działalności struktur Uniwersyteckiego Niezależnego i Samorządnego Związku Zawodowego, następnie „S” na UAM (m.in.: relacje ze strajku w Bibliotece Głównej UAM w XI 1980, materiały i sprawozdanie z I Zakładowego Zebrania Delegatów „S” UAM w XII 1980, uwagi do programu działania „S” UAM oraz cykl „Mała Kronika”); zamieszczono obszerne materiały historyczne o wydarzeniach Grudnia ’70 na Wybrzeżu, Marca ’68 (m.in. dot. represji wobec Władysława Panasa, studenta UAM relegowanego za udział w tych wydarzeniach), poznańskiego Czerwca ’56, także artykuły o tematyce kulturalnej, politycznej, związkowej, ekologicznej; pisano o sprawach studenckich, funkcjonowaniu cenzury, przedrukowywano fragmenty artykułów z prasy zagranicznej o wydarzeniach w Polsce; publikowano wiersze Stanisława Barańczaka, Franciszka Fenikowskiego, Ryszarda Krynickiego, Bogusławy Latawiec, Czesława Miłosza, Wiktora Woroszylskiego.

Przemysław Zwiernik

Opcje strony